Ekonomi och försäkringar

Ekonomisk förvaltning
Löpande bokföring
Fastighetsägarna Stockholm AB
Box 12871, 112 98 Stockholm
Telefon: 08-617 75 00
Besöksadress: Alströmergatan 14

Fakturaadress
Hornsgatan/Hornsbruksgatan BRF
FE 236-10101
Box 12026
102 21 Stockholm

Vi vill helst ha fakturorna i PDF format mailade till: 236levfaktura.service@fastighetsagarna.se
Ange namn på den person som beställt tjänsten som referens på fakturan.

Revisor
Börje Krafft
Add & Subtract Group

Bankgiro
Se avi.

Swish
123 022 19 11

Försäkringar
Bostadsrättsföreningen har dels en traditionell försäkring för fastigheten, dels ett bostadstillägg. Tillägget täcker den del av medlemmarnas hemförsäkring som i regel måste läggas till den hemförsäkring man har för en vanlig hyresrätt. Detta innebär att medlemmarna endast behöver ha en vanlig hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. Försäkringsgivare är Folksam genom Bolander & Co. Ytterligare information om detta kan fås från styrelsen.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2001