Lokaler och parkering

Lokaler och garageplatser
Föreningen har totalt 40 parkeringsplatser, varav åtta är försedda med laddstationer. Vid intresse av lokaler eller garageplatser, kontakta styrelsen, info@brf-hh.net.

Pris för parkeringsplatser. OBS! Priserna för externa hyresgäster är exklusive moms. Obs! Notera att styrelsen avser genomföra en höjning av parkeringsavgifterna under 2024.

INTERN HYRESGÄST EXTERN HYRESGÄST
BUR 1150 2100
EJ BUR 945 1900
MC 900 1200
Laddstationer

Har du en bil som behöver laddas? I garaget finns åtta platser som är prioriterade för el- och laddhybridsbilar. Intresserad? Mejla styrelsen, info@brf-hh.net.
Här finnsi mer information kring garagets laddstationer.