Föreningsfakta

Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan
Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan bildades 20010330 på initiativ av Skandia. Skandia som nybliven ägare till fastigheten gav de boende ett erbjudande om att få köpa fastigheten under förutsättning att det kunde ske under 2001. 20011219 köpte Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan fastigheten Spettet 17.

Spettet 17 omfattar fyra portar: Hornsgatan 150A, 150B, 152 samt Hornsbruksgatan 11.

I föreningen finns 57 lägenheter, 40 garageplatser, fem affärslokaler, två skyddsrum samt ett stort antal lagerutrymmen. Bostadsytan är 4|297 m2 och lokalytan 2|554 m2.
Eftersom mer än 40 procent av omsättningen består av hyresintäkter från lokaler och hyresgäster räknas föreningen som oäkta.

Vad innebär oäkta förening?
Föreningen är oäkta enligt skattemyndighetens definition vad gäller förhållandet intäkter bostadsrätter kontra lokaler och hyresrättslägenheter enligt 40-procentsregeln.

Från beskattningsåret 2016 upphör övergångsbestämmelserna och möjligheten att beräkna ett lättnadsbelopp för medlemmar i oäkta förening. Det innebär att från beskattningsåret 2016 är skattesatsen 25 procent på förmånsvärde och vinst. För 2015 och tidigare har övergångsbestämmelserna för lättnadsbeloppet tillämpats och skattesatsen för de åren är och har varit 30 procent.

Kontakta Skatteverket för mer information.

Föreningens målsättning
Bostadsrättsföreningen har som mål att främja boendetrivseln för föreningens medlemmar. Styrelsen ska driva verksamheten efter en kombination av sund ekonomi och hög kvalitet. Det vilar på föreningens ansvar att sköta kontinuerlig drift och underhåll av fastighetens gemensamhetsutrymmen. Ansvaret för inre underhåll av lägenheterna åligger varje enskild bostadsrättsinnehavare.

Stadgar (pdf)

Adress
Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan
Hornsgatan 150B, 117 28 Stockholm
Mejl: info@brf-hh.net

Föreningen har en brevlåda i porten på Hornsgatan 150B.

Obs! Notera att fakturor inte kan skickas till adressen ovan utan till:
Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan
FE236-10101 Box 12026
102 21 STOCKHOLM

Helst vill vi ha fakturorna i PDF format mailade till: 236levfaktura.service@fastighetsagarna.se
Ange namn på den person som beställt tjänsten som referens på fakturan. Fakturor måste ha korrekt fakturaadress angiven.

Organisationsnummer
Org.nr.: 769606-9330