Ny styrelse

Ny styrelse valdes vid årets stämma:
Maud Johansson, ordförande, Hornsbruksgatan 11
Hanna Fjällman, ordinarie, Hornsbruksgatan 11
Henny Svensson, Hornsgatan 150A
Patricia Kolano, ordinarie, Hornsgatan 150B
Aleksi Larsson-Sukarta, sekreterare, Hornsgatan 150B
Caroline Nilsson, Hornsgatan 150B
Christine Lindberg, suppleant, Hornsbruksgatan 11

Avgiftsavier, gemensamhetsel och p-avgifter

Från och med denna månad faktureras elen av vår förvaltare Fastighetsägarna och är inkluderad på avgiftsavin. Den är en enskild post så titta på fakturan för att se månadsavgift respektive elfaktura. Gemensamhetsel (IMD) har nu införsts och styrelsen håller på att registrera enskilda inlogg för alla boende så det går att följa sin elförbrukning – kommer i brevlådorna inom kort.

Som tidigare aviserats ser vi också över garagekontrakten och kommer höja avgifterna. Mer information kring detta kommer! Vid årskiftet 23/24 kommer avgifterna för garageplats som vanligt justeras i enlighet med ditt nuvarande avtal.

/Styrelsen

Extrastämma 9/2 2023

Medlemmar i Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan kallas härmed till extrastämma angående gemensamhetsel.

Tid: Torsdag den 9 februari 2023 klockan 18.30.
Plats: Tellus fritidscenter, Lignagatan 8.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska ha med sig en skriftlig, undertecknad fullmakt, ej äldre än ett år. Endast annan medlem, make/maka eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ett ombud får endast företräda en medlem. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt gällande stadgar eller enligt lag.

Dagordning

Mer information