Avgiftsavier, gemensamhetsel och p-avgifter

Från och med denna månad faktureras elen av vår förvaltare Fastighetsägarna och är inkluderad på avgiftsavin. Den är en enskild post så titta på fakturan för att se månadsavgift respektive elfaktura. Gemensamhetsel (IMD) har nu införsts och styrelsen håller på att registrera enskilda inlogg för alla boende så det går att följa sin elförbrukning – kommer i brevlådorna inom kort.

Som tidigare aviserats ser vi också över garagekontrakten och kommer höja avgifterna. Mer information kring detta kommer! Vid årskiftet 23/24 kommer avgifterna för garageplats som vanligt justeras i enlighet med ditt nuvarande avtal.

/Styrelsen

Extrastämma 9/2 2023

Medlemmar i Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan kallas härmed till extrastämma angående gemensamhetsel.

Tid: Torsdag den 9 februari 2023 klockan 18.30.
Plats: Tellus fritidscenter, Lignagatan 8.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska ha med sig en skriftlig, undertecknad fullmakt, ej äldre än ett år. Endast annan medlem, make/maka eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ett ombud får endast företräda en medlem. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt gällande stadgar eller enligt lag.

Dagordning

Mer information

Andrahandsuthyrning

Enligt stadgarna kan andrahandsuthyrning av en bostad i föreningen beviljas av styrelsen för ett år i taget under max tre år.

För att få föreningens tillstånd att hyra ut din lägenhet behöver du och den du hyr ut till fylla i den här blanketten och skicka till styrelsen*. Glöm inte heller att kontrollera med ditt försäkringsbolag så att din försäkring täcker uthyrningen!

* Gäller alla lägenheter som hyrs ut från och med den 1 november 2022. Andrahandsuthyrningar som beviljats dessförinnan löper på året ut, men ska den förlängas behöver du lämna in en blankett.

Har du gjort rent dina fönsterfilter?

En påminnelse till alla boende om att rekommendationen är att göra rent sina fönsterfilter minst två gånger per år. Det ger bättre inomhusluft och förbättrar verkningsgraden av filtret. Fönsterfilterna finns i ”kassetten” som sitter ovanpå varje fönster. En instruktion på hur du går till väga finns här.