Manualer och blanketter

Byte och rengöring av fönsterfilter
Vissa av fönstren i föreningen har fönsterventiler högst upp. I dem finns det filter som måste rengöras och ibland bytas. Leverantören rekommenderar att filtren rengörs minst två gånger per år. I områden med mer smuts kan de behöva rengöras oftare.
Manual_fönsterfilter

Blankett för andrahandsuthyrning
Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand? Andrahandsuthyrning kan enligt våra stadgar beviljas ett år i taget för max tre år. För att ansöka om att hyra ut din lägenhet fyll i den här blanketten och skicka till styrelsen. Tänk på att kontrollera att du eller den du hyr ut till har en hemförsäkring som gäller även under andrahandsuthyrningen.