Manualer

Byte och rengöring av fönsterfilter
Vissa av fönstren i föreningen har fönsterventiler högst upp. I dem finns det filter som måste rengöras och ibland bytas. Leverantören rekommenderar att filtren rengörs minst två gånger per år. I områden med mer smuts kan de behöva rengöras oftare.
Manual_fönsterfilter