Praktisk information

Viktiga telefonnummer

Fastighetsskötsel/Teknisk Förvaltning

Fastighetsägarna
Felanmälan
Via telefon eller mejl; 08-617 76 00 eller kundservice@fastighetsagarna.se
Går också via formulär på Fastighetsägarnas hemsida,
Öppettider är måndag-torsdag klockan 7-17 och fredag 7-16.
Obs! Du kan också anlita Fastighetsägarna för ärenden som rör din egen lägenhet. Fakturan går då till dig. Vill du veta kostnaden i förväg be att få pris vid beställning. Är du osäker på om det är en kostnad du eller föreningen ska stå för kontakta styrelsen.   

Hisservice
Hiss & Elteknik 08-602 65 50.

För allas trevnad
För en bättre boendemiljö råder det rökförbud i samtliga av föreningens allmänna utrymmen. För allas trevnad är det också viktigt att tänka på att inte störa sina grannar i allmänhet och i synnerhet inte mellan kl. 22.00 och 07.00.
Föreningens välkomstbrev.

Cykelförråd
Cykelförrådet finns på garageplan 1 (plan-1). Enklast når du det genom att ta bilvägen ner i garaget och svänga direkt till vänster och gå förbli parkeringsplatserna till fyra plåtdörrar varav en är märkt med en gyllene cykel. Tar du vägen via garageplan 2 tar du höger när du kommer upp från rampen och går cirka tio meter rakt fram.

Tvättstuga
I föreningen finns en tvättstuga beskaffad med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Tvättstugan kan utnyttjas alla dagar klockan 7-22. Bokning sker via bokningstavlan. Endast bokningscylindrar accepteras. Bokning anses förbrukvad efter 30 minuter. Följ i övrigt instruktionerna i tvättstugan. Förlorar man nyckeln till sin bokningscylinder vänder man sig till Låsborgen på Heleneborgsgatan och ber dem tillverka en ny nyckel. Kopior på nycklar bekostas inte av föreningen utan av lägenhetsinnehavaren. Styrelsen har inga reservnycklar till tvättstugecylindrarna. Däremot finns en huvudnyckel om man behöver hjälp att ta loss cylindern från tavlan.

Hobbyrum
Ett hobbyrum där du kan måla och snickra (inga heta arbeten) finns på övre garageplan. Boka via Hanna Fjällman (hanna.fjallman@gmail.com).

Sopsortering
Sopstationer för papper, kartong, metall, glas och plast finns i närheten på båda sidor om Högalidsparken, väster om Högalidskyrkan på Borgargatan och öster om kyrkan på Lignagatan.

Flytt av vägg
Vill du bygga om din lägenhet och t.ex. flytta en vägg ska du som lägenhetsinnehavare anlita en sakkunnig som kommer och tittar på väggen och gör ett skriftligt utlåtande om att den inte är bärande och kan tas ned. Utlåtandet scannas och mejlas till styrelsen som på kommande styrelsemöte tar beslut i frågan. Behöver du ritningar? Du kan hitta ritningar över fastigheten i Bygg- och plantjänsten hos Stadskontoret. Sök på ”Spettet 17”. Notera att detta är originalritningarna så det är inte säkert att alla väggar överensstämmer med hur det ser ut hos dig.

Felanmälan på maskinerna i tvättstugan
Anmäls till Electrolux Service på telefon 0771-615200
Vårt kundnummer är 566389
Checklista före beställning av service:
– Är huvudströmbrytaren på?
– Är alla säkringar hela?
– Är det strömavbrott i fastigheten?
– Är luckan ordentligt stängd?
– Är vattnet tillslaget?
– Är det stopp i avloppet?
– Har du valt program och tryckt på start?

Det är en fördel om du upplyser serviceteknikern om följande:
– Maskintyp och eventuellt maskinnummer.
– Vad maskinen gjorde eller inte gjorde.
– Var i programmet som maskinen står still.
– Var maskinen finns fysiskt.
– Var vi kan låna nycklar om det behövs.
– Kundnummer.
– Eventuellt referensnummer eller rekvisitionsnummer.

Garage
Föreningen har tillgång till 40 parkeringsplatser, varav fyra är försedda med laddstationer. Intresseanmälan lämnas till styrelsen via mejl info@brf-hh.net eller i föreningens brevlåda på Hornsgatan 150B.

Internet och TV
Föreningen är anslutna till stadsnätet via Zitius. Gå in på www.zmarket.se för att hitta den tjänsteleverantör du vill teckna avtal med. Du behöver ha ditt lägenhetsnummer till hands. Fastigheten är ansluten till Tele2 (tidigare Comhem), men det går lika bra att välja en annan leverantör.

Problem och felsökning
Problem med abonnemang och anslutning felanmäler du till din tjänsteleverantör. För att underlätta felsökning och påskynda hjälp med ditt ärende bör du undersöka följande innan du kontaktar din leverantör:
– Ansluter du din nätverkskabel direkt i ditt datauttag eller surfar du via router och/eller trådlöst? Om du surfar via router och/eller trådlöst; uppstår samma problem om du ansluter en nätverkskabel direkt till datauttaget?
– Har du testat att byta nätverkskabel?
– Vid vilken tid på dygnet upplevs problemet? Förekommer problemet vid en viss tidpunkt, vissa dagar eller är det konstant?

Kontakta din tjänsteleverantör om problemet kvarstår efter att du du gått igenom ovanstående frågeställningar och följt givna rekommendationer. Kom ihåg att deras felsökning underlättas ju mer information du kan ge dem. Om tjänsteleverantören bedömer att felet ligger hos kommunikationsoperatören tar leverantören ärendet vidare.

Flytt/borttagning av uttag
Var restriktiv med att flytta och ta bort uttag då detta kan påverka andra lägenheter i fastigheten. Eventuell flytt eller borttag av uttag ska utföras av en behörig yrkesperson. Glöm inte att be om dokumentation på den tjänst som utförts. Tjänsten bekostas av respektive lägenhetsinnehavare och får inte påverka leverans till kringliggande lägenheter. I Stockholm med omnejd samarbetar Tele2 med följande entreprenörer:
Bäck Installation 08-448 19 99
Hakab 08 – 97 15 49
Primär Teknik 010-7081260

Tele2 har samlat de olika uttagstyperna här:
https://www.tele2.se/kundservice/drift-och-felsok/fiberkoax-och-fiberlan