Styrelse

Alla i styrelsen för Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan är boende i bostadsrättsföreningen

Maud Johansson, ordförande, Hornsbruksgatan 11
Christine Lindberg, sekreterare, Hornsbruksgatan 11
Hanna Fjällman, ordinarie, Hornsbruksgatan 11
Patricia Kolano, ordinarie, Hornsgatan 150B
Aleksi Larsson-Sukarta, ordinarie, Hornsgatan 150B
Caroline Nilsson, Hornsgatan 150B
Irma Norrman, ordinarie, Hornsbruksgatan 11
Krister Strömberg, ordinarie, Hornsbruksgatan 11
Douglas Malmberg, suppleant, Hornsbruksgatan 11

Information om styrelsen
Då styrelsens medlemmar själva bor i föreningen finns ett naturligt intresse att på bästa sätt förvalta ansvaret och att representera alla boende i föreningen. Styrelsens mål är att långsiktigt, optimalt och kostnadseffektivt planera för underhåll och förbättringar av den fysiska fastigheten och trivseln för de boende.

Styrelsen har delat in uppgifterna i fem ansvarsområden: ekonomi, fastighet och tillfälliga projekt, avtal och kontrakt, information samt underhållsplan.

Kontakta styrelsen
Mejl: info@brf-hh.net