Styrelse

Alla i styrelsen för Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan är boende i bostadsrättsföreningen

Tommy Marklund, ordförande, Hornsgatan 150A

Mikael Aringsjö, sekreterare, Hornsgatan 150B

Maud Johansson, ordinarie, Hornsbruksgatan 11

Hanna Fjällman, ordinarie, Hornsbruksgatan 11

Carl Erik Thoraeus, ordinarie, Hornsgatan 152

Irma Norrman, ordinarie, Hornsbruksgatan 11

Anders Wallin, ordinarie, Hornsgatan 152

Navid Zargar, ordinarie, Hornsgatan 150B

Krister Strömberg, suppleant, Hornsbruksgatan 11

Information om styrelsen
Då styrelsens medlemmar själva bor i föreningen finns ett naturligt intresse att på bästa sätt förvalta ansvaret och att representera alla boende i föreningen. Styrelsens mål är att långsiktigt, optimalt och kostnadseffektivt planera för underhåll och förbättringar av den fysiska fastigheten och trivseln för de boende.

Styrelsen har delat in uppgifterna i fem ansvarsområden: ekonomi, fastighet och tillfälliga projekt, avtal och kontrakt, information samt underhållsplan.

Kontakta styrelsen
Mejl: info@brf-hh.net