Styrelse

Alla i styrelsen för Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan är boende i bostadsrättsföreningen. Årets styrelse och ansvarsområden består av:

Erik Wetterström, ordförande, Hornsgatan 150A

Mikael Aringsjö, sekreterare, Hornsgatan 150B

Johan Ödqvist, ordinarie, Hornsbruksgatan 11

Carl Erik Thoraeus, ordinarie, Hornsgatan 152

Jenny Hellström, ordinarie, Hornsbruksgatan 11

Karin Wiberg, ordinarie, Hornsgatan 152

Anders Wallin, ordinarie, Hornsgatan 152

Navid Zargar, ordinarie, Hornsgatan 150B

Tommy Marklund, suppleant, Hornsgatan 150A

Linda Dendani, suppleant, Hornsbruksgatan 11

Information om styrelsen
Då styrelsens medlemmar själva bor i föreningen finns ett naturligt intresse att på bästa sätt förvalta ansvaret och att representera alla boende i föreningen. Styrelsens mål är att långsiktigt, optimalt och kostnadseffektivt planera för underhåll och förbättringar av den fysiska fastigheten och trivseln för de boende.
Styrelsen har delat in uppgifterna i fem ansvarsområden: ekonomi, fastighet och tillfälliga projekt, avtal och kontrakt, information samt underhållsplan.

Ekonomi
Ansvarig: Johan Ödqvist.

Fastighet och tillfälliga projekt
Ansvarig: Carl Erik Thoraeus och Karin Wiberg.

Underhållsplan
Ansvarig: Karin Wiberg.

Avtal och kontrakt
Ansvarig: Jenny Hellström och Johan Ödqvist.

Information
Ansvarig: Anders Wallin.

Kontakta styrelsen
Mejl: info@brf-hh.net