Andrahandsuthyrning

Enligt stadgarna kan andrahandsuthyrning av en bostad i föreningen beviljas av styrelsen för ett år i taget under max tre år.

För att få föreningens tillstånd att hyra ut din lägenhet behöver du och den du hyr ut till fylla i den här blanketten och skicka till styrelsen*. Glöm inte heller att kontrollera med ditt försäkringsbolag så att din försäkring täcker uthyrningen!

* Gäller alla lägenheter som hyrs ut från och med den 1 november 2022. Andrahandsuthyrningar som beviljats dessförinnan löper på året ut, men ska den förlängas behöver du lämna in en blankett.

Har du gjort rent dina fönsterfilter?

En påminnelse till alla boende om att rekommendationen är att göra rent sina fönsterfilter minst två gånger per år. Det ger bättre inomhusluft och förbättrar verkningsgraden av filtret. Fönsterfilterna finns i ”kassetten” som sitter ovanpå varje fönster. En instruktion på hur du går till väga finns här.

Ny styrelse 2022/23

Vid årsstämman 2022 valdes en ny styrelse:

Maud Johansson, ordförande, Hornsbruksgatan 11
Christine Lindberg, sekreterare, Hornsbruksgatan 11
Hanna Fjällman, ordinarie, Hornsbruksgatan 11
Patricia Kolano, ordinarie, Hornsgatan 150B
Aleksi Larsson-Sukarta, ordinarie, Hornsgatan 150B
Caroline Nilsson, Hornsgatan 150B
Irma Norrman, ordinarie, Hornsbruksgatan 11
Krister Strömberg, suppleant, Hornsbruksgatan 11

Information till årsmötet 2021

När: Torsdag den 3 juni klockan 18.30.
Var: Innergården.

Pandemin innebär att vi även i år får anpassa vårt årsmöte; vilket betyder att vi träffas på innergården, inte bjuder på mat och begränsar deltagandet till endast en medlem per hushåll.
Om du som medlem inte har möjlighet att medverka kan du utöva din rösträtt genom ombud, och ombudet ska i sådana fall ha med sig en undertecknad fullmakt (se länk). Ett ombud får representera fler än en medlem.

Dagordning

Kallelse

Fullmakt

Årsredovisning 2020