Ny styrelse 2022/23

Vid årsstämman 2022 valdes en ny styrelse:

Maud Johansson, ordförande, Hornsbruksgatan 11
Christine Lindberg, sekreterare, Hornsbruksgatan 11
Hanna Fjällman, ordinarie, Hornsbruksgatan 11
Patricia Kolano, ordinarie, Hornsgatan 150B
Aleksi Larsson-Sukarta, ordinarie, Hornsgatan 150B
Caroline Nilsson, Hornsgatan 150B
Irma Norrman, ordinarie, Hornsbruksgatan 11
Krister Strömberg, suppleant, Hornsbruksgatan 11

Information till årsmötet 2021

När: Torsdag den 3 juni klockan 18.30.
Var: Innergården.

Pandemin innebär att vi även i år får anpassa vårt årsmöte; vilket betyder att vi träffas på innergården, inte bjuder på mat och begränsar deltagandet till endast en medlem per hushåll.
Om du som medlem inte har möjlighet att medverka kan du utöva din rösträtt genom ombud, och ombudet ska i sådana fall ha med sig en undertecknad fullmakt (se länk). Ett ombud får representera fler än en medlem.

Dagordning

Kallelse

Fullmakt

Årsredovisning 2020

Information till årsmötet 2020

När: Torsdag den 11 juni klockan 18.30.
Var: Innergården.

Coronapandemin innebar att vi flyttade vårt planerade årsmöte i april till juni. Och det är inte det enda som viruset påverkar. I år kommer vi att träffas på gården i syfte att minska smittspridning och det blir dessvärre en stämma utan mat.
Om du inte har möjlighet att medverka kan du som medlem, enligt en tillfällig lag på grund av pandemin, utöva din rösträtt genom ombud och ombudet ska i sådana fall ha med sig en undertecknad fullmakt (se bifogat papper). Ett ombud får representera fler än en medlem.

Årsredovisning 2019

Dagordning 2020

Motion 1 – och styrelsens yttrande

Motion 2 – och styrelsens yttrande

Valberedningens förslag