Ny styrelse

Ny styrelse valdes vid årets stämma:
Maud Johansson, ordförande, Hornsbruksgatan 11
Hanna Fjällman, ordinarie, Hornsbruksgatan 11
Henny Svensson, Hornsgatan 150A
Patricia Kolano, ordinarie, Hornsgatan 150B
Aleksi Larsson-Sukarta, sekreterare, Hornsgatan 150B
Caroline Nilsson, Hornsgatan 150B
Christine Lindberg, suppleant, Hornsbruksgatan 11