Information till årsmötet 2021

När: Torsdag den 3 juni klockan 18.30.
Var: Innergården.

Pandemin innebär att vi även i år får anpassa vårt årsmöte; vilket betyder att vi träffas på innergården, inte bjuder på mat och begränsar deltagandet till endast en medlem per hushåll.
Om du som medlem inte har möjlighet att medverka kan du utöva din rösträtt genom ombud, och ombudet ska i sådana fall ha med sig en undertecknad fullmakt (se länk). Ett ombud får representera fler än en medlem.

Dagordning

Kallelse

Fullmakt

Årsredovisning 2020