Har du gjort rent dina fönsterfilter?

En påminnelse till alla boende om att rekommendationen är att göra rent sina fönsterfilter minst två gånger per år. Det ger bättre inomhusluft och förbättrar verkningsgraden av filtret. Fönsterfilterna finns i ”kassetten” som sitter ovanpå varje fönster. En instruktion på hur du går till väga finns här.