Ny styrelse 2022/23

Vid årsstämman 2022 valdes en ny styrelse:

Maud Johansson, ordförande, Hornsbruksgatan 11
Christine Lindberg, sekreterare, Hornsbruksgatan 11
Hanna Fjällman, ordinarie, Hornsbruksgatan 11
Patricia Kolano, ordinarie, Hornsgatan 150B
Aleksi Larsson-Sukarta, ordinarie, Hornsgatan 150B
Caroline Nilsson, Hornsgatan 150B
Irma Norrman, ordinarie, Hornsbruksgatan 11
Krister Strömberg, suppleant, Hornsbruksgatan 11