Författararkiv: Emma

Årsredovisning 2013

Den 10 april är det årsstämma! Vi hoppas att så många av er har möjlighet att närvara. Ni anmäler er via den talong som ni får i kallelsen. Notera att årsstämman i år är på Kristinehovs Malmgård.

För att ta del av årsredovisningen för 2013 klicka här – Årsredovisning 2013.

Väl mött den 10 april!

Observera! Årsredovisningen som nu finns tillgänglig på hemsidan är uppdaterad efter input från årsstämman, dvs. den slutliga årsredovisningen (5 september 2014)

Årsredovisning 2012

Det är nu dags för årsstämma! Vi hoppas att så många av er har möjlighet att närvara. Ni anmäler er via den talong som ni får i kallelsen. Kallelse och dagordning får ni i era brevinkast under vecka 20.

För att ta del av årsredovnisningen för 2012 klicka här.

Väl mött den 30 maj!

zp8497586rq

Intresserad av att vara med i styrelsen?

Att vara styrelseledamot i Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan är ett utmärkt tillfälle att få en större inblick i föreningen och även för dig att få en större möjlighet att påverka ditt boende. Styrelsearbete är även meriterande när du söker nya utmaningar i ditt arbetsliv.

Om du är intresserad av arbetet med vår förening är du varmt välkommen att kontakta vår valberedning.

Om valberedningen

Valberedningens uppdrag är att förbereda val av kandidater till föreningens årsmöte. Valberedningen är utsedd och vald på Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatans årsmöte av medlemmarna i föreningen.

Valberedningen i Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan består av Johan Ödqvist och Karl Langston.

Kontaktuppgifter till valberedningen

Johan Ödqvist – lars.ossa@gmail.com

zp8497586rq

Vår fastighet – Allas ansvar

I denna bostadsrättsförening arbetar vi alla gemensamt. Det betyder att du som innehavare av en bostadsrätt äger en del av föreningens tillgångar. Det betyder även att du är ansvarig för en del av föreningens skulder. Därför tar alla i föreningen sitt ansvar för att vårda sådant som tillhör fastigheten.

Gemensamma aktiviteter

  • Varje år planerar vi två städdagar där vi tillsammans gör i ordning våra gemensamma utrymmen. Samtidigt får vi en möjlighet att umgås och lära känna varandra.
  • Två gånger per år städar vi garaget för att ha ett garage som har bra luft och är rent.
  • På sommaren hjälps vi åt att bevattna och hålla gården fin.
  • I april/maj varje hålls föreningens årliga stämma.

Årsredovisning 2011

Den 31 maj 2012 är det årsstämma. Ni ska ha fått kallelse och information i ert brevinkast. Redan nu har ni möjlighet att ta del av årsredovisningen för 2011 genom att klick

a här

Vi hoppas att vi ses den 31 maj!

zp8497586rq

Vad är på gång?

VENTILATION
Vad händer nu? Rensning av kanaler sker under v.19 enligt separat utskick
När behöver jag välja ventilationskåpa? Information om alternativen samt beställningsblankett kommer troligen skickas ut v.21-22

FÖNSTERBYTE
Vad har hänt? Fönstren är beställda och en provinstallation har genomförts i en av våra lägenheter
När sker installation? Då det är förseningar i leverans från fönsterfabriken är den preliminära starten för installation satt till v.23. Separat information kommer när vi har mer information om detaljerna
Vilken gata är först ut? Fönsterbytet börjar med Hornsgatan

ÅRSSTÄMMA OCH MOTION
När? Årsstämman är planerad till den 8juni. Separat inbjudan kommer senare men planera gärna in datumet nu
Motion? Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast måndag 16 maj 2011

GÅRDSRENOVERING
Vad har hänt? En rundvandring har gjorts med arkitekt och konstruktör. De arbetar nu med att ta fram förslag på olika alternativ
Vad händer nu? Styrelsen ska ta beslut rörande val av alternativ. Först då kommer mer information om tidplan och utformning