Vår fastighet – Allas ansvar

I denna bostadsrättsförening arbetar vi alla gemensamt. Det betyder att du som innehavare av en bostadsrätt äger en del av föreningens tillgångar. Det betyder även att du är ansvarig för en del av föreningens skulder. Därför tar alla i föreningen sitt ansvar för att vårda sådant som tillhör fastigheten.

Gemensamma aktiviteter

  • Varje år planerar vi två städdagar där vi tillsammans gör i ordning våra gemensamma utrymmen. Samtidigt får vi en möjlighet att umgås och lära känna varandra.
  • Två gånger per år städar vi garaget för att ha ett garage som har bra luft och är rent.
  • På sommaren hjälps vi åt att bevattna och hålla gården fin.
  • I april/maj varje hålls föreningens årliga stämma.