Försenade avier

Fastighetsägarna har på nytt haft problem med aviseringen och skriver följande i ett mejl till styrelsen:

Vi har varit i kontakt med våra distributörer och kan konstatera att problemen är kopplade till en av dessa. Vi har krävt en handlingsplan för att problemen inte ska upprepas och garantier för att kvaliteten höjs. För att visa hur allvarligt vi ser på detta kommer den distributör, som problemen är kopplade till, att undantas vid nästa avisering.”

Om någon behöver fakturakopior eller OCR-nummer för betalning kontaktar ni Fastighetsägarna.

Mejl: kundservice@fastighetsagarna.se
Telefon: 08-617 76 00