Ny styrelse för 2018-2019

Årsstämman resulterade i en delvis ny styrelse för 2018-2019. Nya för året är Karin Wiberg, ordinarie, och Hanna Fjällman, suppleant, Navid Zargar, suppleant, och Nils Råby, suppleant. Styrelsen ser därmed ut enligt följande:
Tommy Marklund, ordförande.
Mikael Aringsjö, ordinarie.
Carl Erik Thoraeus, ordinarie.
Johan Ödqvist, ordinarie.
Karin Wiberg, ordinarie.
Peter Andersson, ordinarie.
Anders Wallin, ordinarie.
Navid Zargar, suppleant.
Hanna Fjällman, suppleant.
Nils Råby, suppleant.